16. august 2016

Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 4. maj 2016 om handicapdiskrimination (privat mod Faaborg-Midtfyn Kommune)

Ligebehandlingsnævnet har den 4. maj 2016 truffet afgørelse i en sag om påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at en kommunal medarbejder blev flyttet fra en fleksjobstilling til en anden, efterfølgende blev sat ned i tid (begge dele medførte lønnedgang) og derefter blev opsagt på grund af arbejdsmangel.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 4. maj 2016 om handicapdiskrimination (privat mod Faaborg-Midtfyn Kommune)