16. august 2016

Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 20. januar 2016 om handicapdiskrimination (privat mod Vordingborg Kommune)

Ligebehandlingsnævnet har den 20. januar 2016 truffet afgørelse i en sag om påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at en fleksjobansat køkkenmedhjælper blev afskediget fra sin stilling ved en kommunal skole som følge af bortfald og ændring af opgaver.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 20. januar 2016 om handicapdiskrimination (privat mod Vordingborg Kommune)