17. august 2016

I Esbjerg løfter forældre og kommune i samlet flok

I Esbjerg Kommune har distriktsleder Lone Bjerg taget initiativ til en temadag, hvor kommunens ansatte lytter til og kommer i dialog med forældrene til handicappede børn.

Alle børn og unge - også børn med nedsat funktionsevne - bør have chancen for at få et godt liv og bidrage til samfundet, når de bliver voksne. Men hvordan hjælper kommunerne børnene godt på vej gennem socialfaglige indsatser? Og hvordan skaber kommunerne et godt samarbejde med forældrene? Det er temaet for årets konference om børn og unge med handicap, som KL og COK afholder den 21. september.

Den vestjyske distriktsleder, Lone Bjerg, ved noget om, hvad der skal til for at få forældre og kommune til at stå sammen og samarbejde. 

Hvorfor har I valgt at arbejde med dialog og netværksgrupper?

”Vedtagelsen af et nyt serviceniveau i Esbjerg Kommune medførte en række tiltag, der gjorde, at vi kom bagud med sagsbehandlingen. Forældrene var frustrerede og følte ikke, at de fik den hjælp, de havde brug for, og som de var blevet lovet,” siger distriktslederen og fortsætter;

”Når jeg mødte forældre til børn med nedsat funktionsevne, var det tydeligt, hvor meget de fortalte om sorg, krise, ensomhed og uvidenhed, samt at deres barn blev gjort til et projekt i familien. Som udgangspunkt tror jeg på dialog, men vi kom altid for sent ind – bl.a. når vi foreslog familierådslagning var det først, når familien var modløse og maksimalt presset. Der er på den baggrund, at ideen til en temadag og netværksgrupper opstod.”

Hvad gjorde I helt konkret?

”Det var vigtigt for os, at vi fik en anden dialog med både forældre og samarbejdspartnere. Jeg tog derfor initiativ til en temadag, hvor vores jurist stod for oplægget, da det var vigtigt, at oplægget var neutralt. Oplægget supplerede vi med en mini-messe med stande, hvor forældrene kunne spørge mere specifikt ind til forskellige emner som målgruppe, aflastning, netværksgrupper og familierådslagning. På baggrund af temadagen har vi nedsat en række netværksgrupper, så vi nu arbejder mere proaktivt med dialog og konflikthåndtering med forældrene.” 

Hvilke erfaringer vil du give videre på konferencen?

”Jeg håber, at mit oplæg kan give inspiration til at møde borgerne med en anden dialog og under andre forhold end de almindelige møder. Jeg kan varmt anbefale det til andre kommuner, for det har også betydet, at mine rådgivere oplever, at de bliver hørt og anerkendt i deres faglighed ved at møde forældrene under andre vilkår.”

Kom og hør mere på konferencen

Vil du høre mere om Lone Bjergs erfaringer med at arbejde dialogbaseret, så tilmeld dig årets konference om børn og unge med handicap, som bliver afholdt i Vejen den 21. september.

Du kan se programmet og tilmelde dig her.