21. april 2016

Udlændingestyrelsen har beregnet kommunekvoter for fordeling af flygtninge i 2017

Udlændingestyrelsen har meldt ud, at der i 2017 forventes at blive fordelt 15.000 flygtninge til kommunerne. Styrelsen har lavet en foreløbig beregning af hvor mange flygtninge, de enkelte kommuner skal modtage.

Hvert år den 1. april udmelder Udlændingestyrelsen hvor mange flygtninge, som styrelsen forventer at meddele opholdstilladelse det kommende år. Den 1. april 2016 udmeldte Udlændingestyrelsen således et landstal på 15.000 flygtninge for 2017.

Det kan imidlertid være vanskeligt at forudsige antallet af flygtninge, da det påvirkes af mange faktorer, fx antallet af asylansøgere, der kommer til Danmark. Landstallet er derfor foreløbigt, og der kan først udmeldes et mere præcist antal i løbet af efteråret.

Udlændingestyrelsen har desuden beregnet de foreløbige kvoter for, hvor mange flygtninge den enkelte kommune forventes at skulle modtage i 2017.

Beregningen foretages efter følgende tre objektive parametre:

  • Kommunens andel af den samlede befolkning.
  • Kommunens andel af flygtninge og indvandrere med ikke-vestlig oprindelse med undtagelse af internationale studerende, au pairs og udenlandsk arbejdskraft.
  • Antallet af familiesammenførte til flygtninge, der er indrejst i kalenderåret forud for udmelding af landstallet.

Beregningsmetoden tager dermed hensyn til, om en kommune har en væsentlig større andel flygtninge og familiesammenførte i forhold til befolkningsandelen end gennemsnittet. Ligeledes kompenseres en kommune i forhold til hvor mange familiesammenførte, der er modtaget det seneste kalenderår.

Modellen betyder, at kommuner, der i forvejen har forholdsvis mange flygtninge og familiesammenførte, får en mindre kvote, mens kommuner med forholdsmæssigt få flygtninge og familiesammenførte får en større kvote.

Udlændingestyrelsen forventer desuden at meddele ophold til ca. 8000 familiesammenførte til flygtninge. Hertil kommer et uvist antal opholdstilladelser til familiesammenførte til indvandrere og danskere.

Se Udlændingestyrelsens oversigt over kommunekvoter for flygtninge i 2017 nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Kommunekvoter 2017