21. april 2016

Transport for Copenhagen

KKR Hovedstaden drøftede regionens forslag om at etablere én samlet politisk ledelse for hele den kollektive trafik i hovedstadsområdet dvs. busser, lokalbaner, metro, S-tog, letbane, kystbane og øvrige regionale

Regionen har i forlængelse af ReVUS fået udarbejdet en analyse med titlen Transport for Copenhagen omhandlende den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. I forlængelse heraf argumenterer regionen for at etablere én samlet ledelse for hele den kollektive trafik i hovedstadsområdet.

KKR Hovedstaden drøftede temaet. Der var generelt opbakning til at arbejde for en mere sammenhængende kollektiv trafik. Det blev i den forbindelse understreget, at det vil være afgørende, at kommunerne også fremover er den drivende kraft i forhold den kollektive busdrift, herunder at kommunerne fortsat bestiller og betaler deres kollektive transport.

Der blev endvidere peget på, at DOT har kun været i drift i 1½ år, og det derfor synes naturligt at arbejde videre i dette spor.

Det blev aftalt, at der politisk og administrativt indledes en dialog med regionen, og at KKR Hovedstaden løbende drøfter problemstillingen.