04. april 2016

Temadage om økonomistyring og god praksis på integrationsområdet

Udgifterne til integration er for øjeblikket voldsomt stigende på grund af de mange flygtninge, som kommunerne skal integrere. Hvordan sikrer man god økonomistyring på området og implementerer de nye initiativer? COK og KL udbyder i samarbejde en temadag med input til budgetlægningen på integrationsområdet for 2017, der giver tid til erfaringsudveksling og baggrundsviden til det videre arbejde.

Temaerne der vil blive gennemgået i løbet af dagen er:

  • Udgifter man skal være opmærksom på i budgetlægningen
  • Generelle rammer for kommunernes opgaver på integrationsområdet
  • Finansiering på integrationsområdet
  • Nye initiativer på området
  • Hvor ligger styringsmulighederne? Eksempler på god praksis

Temadagen henvender sig til økonomichefer, økonomikonsulenter og andre personer med tværgående kendskab til økonomien på området samt jobcenterchefer og andre ledere med et koordinerende ansvar for integrationsindsatsen.

Temadagen finder sted på

Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
25.04.2016 kl. 09.00 - 16.00
Tilmeldingsfrist 11.04.16

Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted
09.05.2016 kl. 09.00 - 16.00
Tilmeldingsfrist 18.04.16

For yderligere information og tilmelding klik her.