25. april 2016

Status for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet

Kommunerne og KKR har med beskæftigelsesreformen fået et større fælles ansvar for beskæftigelsespolitikken. Samarbejdet på tværs af jobcentre i jobcentrenes rekrutteringsservice Sjælland er et af resultaterne af samarbejdet på tværs i de 17 kommuner. Samarbejdet i jobcentrenes rekrutterings-service Sjælland er etableret på baggrund af tilbagemeldingerne fra virksomhederne. Idéen er, at når virksomhederne samarbejder med et jobcenter indgår alle jobcentre i region Sjælland i arbejdet med at finde ledig arbejdskraft

KKR Sjællands formandskab er således gået tæt i dialog med repræsentanter for erhvervslivet dvs. fra Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, DI, Håndværksrådet, Horesta og landbruget, for at få virksomhedernes fortsatte bud på, hvor kommunerne i fællesskab bedst kan understøtte virksomhederne.

Kommunernes beskæftigelsesudvalgsformænd har også været samlet af KKR Sjælland for at drøfte samarbejdsmuligheder. Der arbejdes pt. på administrativt niveau med forslag til muligheder til yderligere samarbejder med afsæt heri.