25. april 2016

Status for arbejdet i Greater Copenhagen

KKR Sjælland bakker op om Greater Copenhagen samarbejdet og er enige om at samarbejdet skal prioriteres. Organisationen bag Greater Copenhagen-samarbejdet, The Greater Copenhagen & Skåne Committee, gik officielt i luften den 1. januar 2016

Organisationen har en politisk bestyrelse med 18 medlemmer, ni fra hver side af Øresund og med repræsentanter fra kommuner og regioner. Samtlige 79 kommuner i GC-regionen er medlemmer af samarbejdet.

Herudover blev der givet en status på:

  • Handleplan 2016
  • International markedsføring
  • Trafikcharter
  • Samordning af erhvervsfremmesystemet
  • Styrket kommunal inddragelse