06. april 2016

Politiske møder om 0-18 års området

KL´s Børne- og Kulturudvalg inviterer til politiske møder om 0-18 års området fire steder i landet i april og maj 2016. Tilmeldingsfristen for møderne i Herning og Kolding er på mandag d. 11.april.

KL’s Børne- og Kulturudvalg har hidtil mødtes med udvalgsformændene og et udvalgsmedlem to gange om året. I 2016 er deltagerkredsen i disse politiske møder udvidet til at omfatte hele det politiske udvalg. 

På møderne vil repræsentanter fra KL’s Børne- og Kulturudvalg og lokale politikere lægge op til politisk debat om implementering af folkeskolereformen, udvikling på dagtilbudsområdet og et sammenhængende børn- og ungeområde.

Møderne sætter fokus på den politiske ledelse af børn- og ungeområdet, politikernes rolle med folkeskolereformen, en motiverende og varieret skoledag samt læring i dagtilbud.

De fire politiske møder i april og maj 2016 afholdes:

Du kan tilmelde dig, se programmet og læse nærmere om hvert enkelt møde ved at trykke på det møde, som har din interesse.