06. april 2016

Social- og Sundhedspolitisk Forum 2016 er igen i år et tilløbsstykke!

Over 1.100 har nu tilmeldt sig Social- og Sundhedspolitisk Forum 2016. Der er stadig ledige pladser, når årets største konference på social- og sundhedsområdet afholdes den 12. og 13. maj 2016 i Aalborg.

Årets tema er: ”Velfærd til debat – ansvar og grænser”. På konferencen tages temaet helt bogstaveligt gennem en række centrale, politiske debatter for udviklingen af den kommunale velfærd ift. udsatte børn og unge, socialområdet, ældreområdet, det nære sundhedsvæsen m.v. Kom og deltag i debatten! Og få inspiration med hjem!

På konferencen sættes der i plenum fokus på følgende temaer:

 • Forebyggelse: Hvornår virker forebyggende indsatser? Og hvornår skal vi lade være?
 • Danskernes trivsel og velvære: Danskernes trivsel og velvære – Er danskerne blevet mindre robuste eller er vores samfund blevet mindre rummeligt?
 • Plads til alle – stiller det moderne samfund større krav, end mange kan magte?
 • Pårørende – hvad kan de forlange af kommune og kommunen forlange af dem?
 • Frivillige og civilsamfundet – hvor meget skal kommunen være afhængig af dem?
 • Borgerens egne ønsker og behov – skal kommunen følge disse? Eller skal borgerne ”passe ind”?
 • Giv brugerne ordet! – skab motivation

I år er der fem minikonferencer at vælge i mellem. I hver af de fire minikonferencer samles en række centrale aktører, videnspersoner og beslutningstagere. Overskrifterne på de fem minikonferencer er:

 1. Indsatser over for borgere med demens og deres pårørende – hvad skal kommunerne investere i?
 2. Viden om effekten af indsatserne på socialområdet – hvordan og hvad er kommunalbestyrelsens rolle?
 3. Nyankomne flygtninge og familiesammenførte – med særligt fokus på sundhed, traumer og sociale behov
 4. Inddrag brugerne direkte i politikformuleringen! – Hvorfor? Hvornår? Hvordan?
 5. Sammenhængende borgerforløb gennem digitalisering – ud fra brugernes og familiens behov!

Læs det opdaterede program og tilmeld dig på: www.kl.dk/forum2016