25. april 2016

Retningslinjer for digital infrastruktur

Som et led i at indfri målsætningen, om at der skal være mobildækning alle steder i Region Sjælland i 2020, og lige adgang for alle til de digitale løsninger med bredbåndsforbindelser på mindst 100 Mbit download, er der lavet fælles retningslinjer for digital infrastruktur, De barrierer, som brancheorganisationerne har peget på som de væsentligste hindringer, er dermed væk

Der har været et positivt forhandlingsforløb med brancheorganisationerne på mobil- og teleområdet om, hvordan vi kan realisere målsætningen om, at få lukket sorte huller i mobildækningen og skabe bedre bredbånd i hele regionen. Brancheorganisationerne har opfattet det som en væsentlig hindring at kommunerne har haft forskellige måder at administrere på. Det er mundet ud i fælles retningslinjer for digital infrastruktur. Nu hvor den knast er ryddet af vejen, kan der sættes fuld fokus på at få igangsat de øvrige initiativer, der skal realisere målsætningen.