25. april 2016

Registrering af vejareal

Ny model til beregning af kommunernes betaling for afledning af vejvand til kloak skal sikre et ensartet grundlag for alle kommuner.

Opgørelse af kommunernes betaling for afledning af vejvand til kloaknettet har i de seneste år givet anledning til usikkerhed og retssager. KL og regeringen aftalte derfor i 2012, at sagen skulle analyseres.

KL, DANVA og Energistyrelsen har, med hjælp fra teknikere i kommuner og forsyningsselskaber, fundet frem til en model for kommunernes betaling. Modellen er enkel og ensartet, og samtidig sikrer modellen budget-sikkerhed for både kommuner og selskaber.

Grundprincippet for modellen er, at der fremover afregnes vejafledningsbidrag på baggrund af det vejareal, der afvander til kloak. Dette kræver dog, at alle kommuner opgør det aktuelle vejareal, der afvander til kloak, efter den samme metode. Det samlede opgjorte areal i m2 indberettes til KL.

Kommunens tal bedes indberettes til KL senest fredag den 13. maj 2016.

Læs hele den administrative information i filen herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Administrativ Information om vejafvandingsbidrag

  • PDF

    Spørgeskema vejareal