21. april 2016

Rapport afspejler ikke det reelle billede af 10. klasse tilbud

En rapport om det kommunale 10. klassetilbud peger på nogle udfordringer, men det er et for spinkelt grundlag at drage konklusioner på, lyder det fra formanden for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

”Rapporten peger på nogle udfordringer, men det er vigtigt at holde sig for øje, at den 10. klasseform, som rapporten har undersøgt, ikke er den primære måde, som kommunerne i dag organiserer 10. klasse på.”

Det siger formanden for KL’s Børne- og Kulturudvalg Anna Mee Allerslev i en kommentar til en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Den konkluderer, at det kommunale 10. klassetilbud placeret i tilknytning til en folkeskole ikke øger sandsynligheden for, at eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse.

Anna Mee Allerslev siger, at undersøgelsen giver et for spinkelt og forkert grundlag at drage konklusioner om ændringer af 10. klasse på.

”Det er naturligvis godt, at det bliver undersøgt, hvad eleverne får ud af at gå i 10. klasse. Men siden 2011/2012 har kommunerne haft fokus på at skabe andre 10. klassemiljøer, og nye 10. klassetilbud har fået større udbredelse, fx 20/20 ordningen og EUD 10. Og derfor giver det ikke mening udelukkende at fokusere på den gamle form,” siger hun.

Der analyseres på en lille del

KL’s kritik af undersøgelsen går på, at den ikke afspejler det reelle billede af 10. klasse tilbud. Der analyseres på en lille andel af alle folkeskoler og en lille andel af alle 9. klasseårgangene i den observerede periode.

Derudover er skoler med 10. klassetilbud karakteriseret ved at have en elevsammensætning med en lidt svagere socioøkonomisk profil end skolerne i landet som helhed. Dermed kan der ikke generaliseres til alle 9. klasseårgange i hele landet.

10. klasse løfter en vigtig opgave

Anna Mee Allerslev understreger, at det er vigtigt at målrette 10. klasse mere mod begyndelsen af en erhvervsuddannelse.

”Selvom rapporten peger på, at der ingen positiv effekt er af 10. klasserne, så er det væsentligt lige at pointere, at al effekt ikke kan måles i kroner og procenter. 10. klasse løfter en vigtig opgave for at gøre uafklarede elever klar til at vælge en ungdomsuddannelse. Og EVA har da også i en tidligere undersøgelse om 10. klasse vist, at elever, som i folkeskolens 9. klasse trivedes dårligt og havde lav motivation og uddannelsesparathed, i egne øjne var blevet stærkere efter et år i 10. klasse.”

På den baggrund hilser Anna Mee Allerslev det velkomment, at undervisningsminister Ellen Trane Nørby har bebudet, at hun vil iværksætte en undersøgelse af hele 10. klasse området for at se, hvad der fungerer, så flere unge kan fortsætte på en ungdomsuddannelse.