14. april 2016

Østre Landsrets dom af 11. marts 2016 om dagplejeres fraflytning af deres bolig var ikke udtryk for diskrimination fra kommunens side (FOA mod Københavns Kommune)

2 dagplejere fraflyttede deres godkendte dagplejehjem under deres bar-selsorlov. Kommunen bekræftede herefter over for dem, at de havde opsagt deres stilling som dagplejer i kommunen Kommunen blev frifundet for det rejste krav om 9 måneders løn, idet landsretten afviste, at der var foretaget diskriminering over for dagplejerne

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Østre Landsrets dom af 11. marts 2016 om dagplejeres fraflytning af deres bolig var ikke udtryk for diskrimination fra kommunens side (FOA mod Københavns Kommune)