18. april 2016

Opmandstilkendegivelse af 12. april 2016 om afskedigelse af en pædagog (BUPL mod Favrskov Kommune)

Pædagog A blev afskediget i forbindelse med, at hun havde tildelt B et slag. B, der til tider var udadreagerende, havde i forbindelse med, at B skulle have tøjet af i institutionens garderobe, spyttet A i ansigtet, hvorefter A i affekt havde slået B. Hændelsesforløbet var uomtvistet og alene baseret på B’s egen forklaring.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Opmandstilkendegivelse af 12. april 2016 om afskedigelse af en pædagog (BUPL mod Favrskov Kommune)