07. april 2016

Nyt projekt skal løfte industrivirksomheders vækst

Ved at indgå i partnerkredsen bag projektet ”Danske Giganter” ønsker KL at bidrage til, at mellemstore industrivirksomheder kan vokse sig store.

Det er afgørende, at Danmark i fremtiden har danske industrivirksomheder, som er til stede globalt, eksporterer, forsker og placerer ordrer, investerer og skaber arbejdspladser i Danmark.

Det er baggrunden for, at KL har sagt ja til at medfinansiere og indgå i en partnerkreds om projektet ”Danske giganter” med det formål at løfte potentialet for især industrivirksomheders vækst i hele Danmark. 

Foruden KL deltager repræsentanter fra blandt andre regioner, flere styrelser, innovationsområdet, arbejdsgivere og arbejdstagere. Det er Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), der står for projektledelsen og sekretariatsbetjeningen af styregruppen. 

”Kommunerne spiller via myndighedsopgaver og erhvervsservice en central rolle i den danske erhvervsfremmeindsats. Ved at indgå i partnerkredsen ønsker KL at blive klogere på, hvordan kommunerne i endnu højere grad kan medvirke til at forbedre vilkårene for, at flere mellemstore industrivirksomheder kan vokse sig store,” siger kontorchef Karoline Amalie Steen fra KL’s Center for Vækst og Beskæftigelse, som indgår i projektets styregruppe. 

Analyse og rapport

Projektet omfatter udarbejdelse af en dybdegående analyse og rapport, som opstiller konkrete anbefalinger til, hvordan den offentlige sektor, herunder det offentlige innovations- og erhvervsfremmesystem, bedst muligt understøtter industrien. 

Flere undersøgelser har tidligere vist, at problemet er stort. En ny undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen viser, at der i Danmark ikke er skabt store virksomheder med over 1.000 ansatte gennem de seneste 20 år. Samtidig er beskæftigelsen i fremstillingsindustrien gået markant tilbage i de senere år. 

”Fokus i undersøgelsen er interessant, fordi den kan anskueliggøre, hvilke parametre der har bidraget til, at nogle mellemstore virksomheder har opnået større vækst end sammenlignelige virksomheder. Dermed får vi en viden, der kan understøtte et erhvervsområde, som betyder meget for væksten i hele Danmark,” siger Karoline Amalie Steen. 

Det ventes, at rapporten lanceres på en konference i begyndelsen af 2017 med deltagelse af centrale politikere, embedsmænd og organisationer.

Styregruppen

Vice President, Chemicals, R&D, Martin Skov Skøth-Rasmussen, Haldor Topsøe A/S (formand)

Vicedirektør Anders Hoffmann, Erhvervsstyrelsen

Konsulent Annette Vestergaard Grønbæk, Danske regioner

Kontorchef Karoline Amalie Steen, Center for Vækst og Beskæftigelse, KL

Kontorchef Andreas Blohm Graversen, FI

Direktionsassistent Michael Philip Poulsen, Innovationsfonden

Erhvervskonsulent Rasmus Stoklund, Dansk Metal, medlem af ATV’s Tænketank

Bent Claudi Lassen, næstformand i ATV’s Tænketank

Chefkonsulent Jonas Pyndt, DI

Bestyrelsesformand Bent Kiemer, Alpha-elektronik A/S

Koncerndirektør, Innovation og Entrepreneurskab, Marianne Thellersen, DTU