07. april 2016

Notat om fedmesagen

Retten i Kolding har den 31. marts 2016 - ligesom EU-domstolen - slået fast, at overvægtige medarbejdere ikke er en særlig beskyttet medarbejdergruppe og at fedme ikke pr. automatik udgør et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Efter en konkret vurdering af en ekstrem overvægtig dagplejers helbredsforhold har Retten i Kolding vurderet, at dagplejeren ikke var handicappet.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Notat om dom af 31.3.16 fra Retten i Kolding