25. april 2016

National aftale for væksthusene 2017

KKR Sjælland drøftede og tiltrådte KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg foreløbige forhandlingsemner. Det blev understreget, at det er af afgørende betydning at fastholde kommunerne som indgangen for erhvervslivet til erhvervsfremmesystemet, da kommunerne er tættest på virksomhederne

Herudover blev det påpeget, at det er vigtigt, at rammerne for væksthusene bliver så vide, at de kan rumme intentionerne i samarbejdet omkring Greater CoPENHAGEN.

Endelig blev det besluttet, at direktør for Væksthuset, Mads Váczy Kragh, inviteres til at give en status på væksthusets arbejde, herunder om effekter og om samarbejdet med Greater CoPENHAGEN, samt med væksthusets bud på, hvordan sammenhængene i erhvervsfremmesystemet tydeliggøres i forhold til virksomhederne.

Væksthusene varetager den specialiserede erhvervsservice for kommunerne. Der indgås en årlig national aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet, der efterfølgende udmøntes regionalt i en resultatkontrakt mellem det pågældende KKR og Væksthuset. KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg lægger op til at følgende emner tages op i drøftelserne om en ny aftale:

  • Væksthusene som knudepunkt
  • Sammenhængskraften mellem kommuner og væksthuse
  • Industrialisering 4.0 og digitalisering
  • Resultatmål for væksthusene
  • Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen