01. april 2016

Myndighed med momentum på området for udsatte børn og unge

KL har på konsulentbasis hjulpet et stort antal kommuner med at øge kvaliteten i myndighedsudøvelsen for udsatte børn og unge. De erfaringer er nu blevet til en pjece.

Med KL’s nye pjece – Myndighed med momentum – i hånden får I en række konkrete redskaber til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Indholdet i pjecen er praksisnært, fordi vi ønsker at understøtte en faglig debat i kommunerne for at skærpe og udvikle den aktuelle myndighedspraksis. Altså understøtte den brede udvikling, der allerede er godt i gang i kommunerne.

Pjecen fokuserer på, hvordan målrettet organisering, ledelse og arbejdstilrettelæggelse kan styrke myndighedsudøvelsen i praksis. Den tager udgangspunkt i tre temaer, som er udvalgt på baggrund af erfaringer fra 20 konkrete kommuneprojekter. Disse tre temaer er afgørende for kvaliteten i sagsbehandlingen og drejer sig om:

  • Vedholdende faglig ledelse – er vi som ledelse tæt nok på den faglige praksis?
  • Momentum i sagsbehandlingen – har vi den nødvendige fremdrift i vores sagsforløb?
  • Specialisering med omtanke – har vi ramt balancen mellem kontinuitet og kravene til specialiseret viden?

I pjecen er der som afslutning på hvert tema en række læringsspørgsmål, som I kan bruge til at gøre status over, hvor I står i arbejdet med kvalitetsudvikling.

Pjecen ligger i forlængelse af KL’s børnepolitiske udspil ”De udsatte børn – fremtiden er deres” fra 2015. I dette udspil blev der formuleret mål og retning for kommunernes indsats.

Du kan hente pjecen her.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Myndighed_med_momentum