15. april 2016

Minister har fokus på en mere effektiv forsyningssektor

Forsyningsminister Lars Christian Lilleholt håber på kommunernes opbakning, når det gælder om at skabe en mere effektiv forsyningssektor.

Forsyningsminister Lars Christian Lilleholt skitserede regeringens sigtelinjer for liberalisering af forsyningssektoren, da han fredag morgen talte på Teknik & Miljø 16 i Aalborg.

”Forsyningssektorerne er bygget op af gode lokale kræfter, som på tværs af partiskel har skabt store resultater. Det er vigtigt at udnytte de muligheder, der er for samarbejde på tværs, så vi kan høste fordelene af stordrift.”

Lars Christian Lilleholt pointerede, at fokus er at skabe vækst og videreudvikle forsyningsområdet. Og ifølge ham er der mange penge at skabe både for samfundet og for forbrugeren ved at gennemføre en mere effektiv forsyning.

”For eksempel udgør anlægsaktiviteter i vandsektoren seks gange så meget som jernbanenettet. Det betyder meget for pengepungen, hvis vi kan gøre tingene mere effektiv. Og det er muligt at effektivisere driften og opnå stordriftsfordele gennem øget samarbejde og sammenlægning.”

Ministeren fastslog, at forsyningssikkerheden i Danmark er høj, men vi betaler også for det:

”Vi ser store forskelle rundt om i landet. Prisen for afbrænding svinger alt afhængig af, hvor man bor i landet. Også prisen for strøm varierer meget. Kan vi gøre det smartere, så vi får mere for pengene uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden? Det er jeg overbevist om, at vi kan.”

En samlet forsyningsstrategi

Lars Christian Lilleholt sagde, at regeringen arbejder på en samlet forsyningsstrategi, som skal lægge spor mange år frem og styrke konkurrencen, hvor det giver mening, fx i forhold til affaldsforbrænding.

”Som forsyningsminister er det mit ansvar at sikre, at forbrugeren får glæde af en effektiv forsyningssektor. Mange selskaber vil mene, at vores ambitioner vil medføre en række udfordringer. Dem vil jeg lytte til. I mandags havde vi de første dialogmøder med KL og med repræsentanter fra branchen. Der kom mange gode forslag. Jeg håber meget på kommunernes og på KL’s fortsatte opbakning på området.”

På spørgsmålet fra ordstyreren, borgmester Birgit Hansen, Frederikshavn, om de kommunalt ejede selskaber ikke gør det godt nok, svarede ministeren:

”Kommunerne gør det godt, men det kan gøres bedre. Vi skal lægge os mere i selen for at sikre en endnu mere professionel ledelse af selskaberne. Det er store beløb, der administreres. Som samfund er vi forpligtet på at få mest muligt for pengene.”

Kommuner tager ansvar på sig

Lars Christian Lilleholt, der har en fortid som mangeårigt medlem af byrådet i Odense og som medlem af kommunens teknik- og miljøudvalg, roste til slut kommunerne for at tage det ansvar på sig, som det er at sikre lokal opbakning bag den grønne omstilling, fx når de skal opstilles vindmøller.

”Hele forudsætningen for den grønne omstilling er, at der er lokal opbakning. Det er også afgørende i forbindelse med vindmøller, at det sker i et fornuftigt samspil i nærområdet.”