27. april 2016

Milliondonation fra Den A.P. Møllerske Støttefond til sociale indsatser

En donation på 750 millioner kroner til det sociale område skal hjælpe til at modvirke negativ social arv, få flere udsatte i uddannelse eller arbejde og løfte de fysiske rammer for de svagest stillede grupper.

  • Flere udsatte borgere i uddannelse eller arbejde
  • Brud med den negative sociale arv for børn og unge
  • Bedre fysiske rammer for socialt udsatte borgere

Sådan lyder hovedoverskrifterne bag en donation af 750 mio. kr. over 5-6 år til det sociale område, som Den A.P. Møllerske Støttefond står bag.

”Det er naturligvis svært ikke at klappe i hænderne, når det sociale område får en donation som denne. Støttefonden har udvalgt en række fokuserede indsatser, som jeg håber, at kommunerne vil bidrage positivt til. Med mere end 500.000 danskere på kanten af arbejdsmarkedet, børn og unge med ulige chancer for at få en ungdomsuddannelse og fysiske rammer for udsatte borgere, som i takt med tiden har ændret sig radikalt, har vi brug for innovative og nyskabende løsninger af opgaverne,” siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

Donation går til prioriterede indsatser

Donationen på 750 millioner kroner går til mere fokuserede områder udpeget af Fonden inden for de tre hovedoverskrifter. Dermed støtter fonden bl.a. helhedsorienterede indsatser for udsatte voksne med fokus på hjælp til selvhjælp og initiativer, der effektivt hjælper praktisk begavede udsatte unge videre i erhvervsuddannelse eller job.

Støttefonden har også valgt at støtte helhedsorienterede indsatser, der fokuserer på at fremme fritidsjob og iværksætteri som et springbræt til at styrke uddannelses- og arbejdsmarkedstilknytningen, og indsatser, der styrker familiernes bæredygtighed og evne til at lægge langsigtede strategier for deres børn.

Endelig har fonden valgt at støtte særligt socialt byggeri og anlæg med effekt – udvikling af nye løsninger og udbredelse af byggerier med dokumenteret effekt for målgruppen af udsatte borgere.

 

Fakta

Den A.P. Møllerske Støttefond er en almennyttig fond stiftet i 1983, en afløser for den nu nedlagte Den A.P. Møllerske Hjælpefond (1960-1983). Dens formål er − ud over at yde støtte til en nærmere bestemt kreds af personer med tilknytning til A.P. Møller Gruppen − at støtte velgørende eller almennyttige formål.

Historisk har Støttefondens donationer på det sociale område været baseret på en ren bottom up-proces, hvor ansøgere med gode ideer har søgt og opnået midler til bestemte projekter. Donationen på 750 mio. kr. går til mere fokuserede områder udpeget af Fonden på baggrund af fundatsen og dialoger med aktører i det sociale felt. Samme fremgangsmåde brugte Fonden forud for donationen af 1 mia. kr. til den danske folkeskole i 2013.

Ansøgninger om midler fra donationen skal matche de valgte program- og fokusområder, og Fonden stiler mod at indgå i frugtbare samarbejder med en bred vifte af aktører. Indsatserne vil dog fortsat i høj grad være baseret på ideer og mangfoldige initiativer fra feltet bredt, ligesom der er fokus på ildsjæle og spirende frivillige organisationer.