01. april 2016

LPNyt nr. 2016:02 – Anvendelse af Offentlig Digital Post ved afskedigelse

Visse institutioner og virksomheder inden for overenskomsternes dækningsområde, kan ikke afsende Offentlig Digital Post, og for disse er der aftalt en anden mulighed for fremsendelse i forbindelse med underretning om bl.a. (påtænkt) afsked.

Som led i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi aftalte parterne ved overenskomstforhandlingerne i 2015 at benytte Offentlig Digital Post.

 

Imidlertid er der visse institutioner og virksomheder inden for overenskomsternes dækningsområde, som pr. marts 2016 ikke kan afsende Offentlig Digital Post og derfor ikke kan anvende organisationernes CVR-numre i forbindelse med underretning om bl.a. (påtænkt) afsked.

 

Det drejer sig konkret om:

-          Selvejende institutioner, der er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn

-          Visse kommunale fællesskaber (§60 selskaber)

-          Virksomheder, som har bemyndiget KL til at indgå overenskomster med bindende virkning, herunder aktieselskaber

 

For disse institutioner og virksomheder er der nu aftalt en anden mulighed for fremsendelse, hvilket fremgår af de relevante overenskomster.

 

Når de enkelte institutioner/virksomheder får adgang til at afsende Offentlig Digital Post, omfattes de umiddelbart af aftalen om at benytte Offentlig Digital Post ved anvendelse af organisationens CVR-nummer.

 

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte en af KL’s kontaktpersoner herunder.

Kontaktperson i KL

Chefkonsulent Jakob Reinholt, Teknisk/administrativt speciale,

JAR@kl.dk / 33703468

 

Isabel Bjørg Carlander, Ældre- og sundhedsspecialet,

IBC@kl.dk / 33703555

 

Henriette Kruppa Nielsen, Børne- og ungespecialet,

HKN@kl.dk / 33703729

 

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    LPNyt 2016.02 - Anvendelse af Offentlig Digital Post ved afskedigelse