14. april 2016

Lønsatsen på aftenskoleområdet reguleres pr. 1. april 2016

Aftenskolernes lønsatser reguleres parallelt med lønudviklingen på det statslige arbejdsmarked. Pr. 1. april 2016 er lønsatsen for en lektion i aftenskolen 267,53 kr.