14. april 2016

Landsbyers fremtid afhænger af det lokale engagement

Meget står og falder med de lokale ildsjæle og deres engagement, når det gælder landsbyernes fremtid, lød det på et temamøde på Teknik & Miljø '16.

Mange landsbyer og områdebyer står i dag med en række svære udfordringer som fx befolkningstilbagegang, nedslidte bymiljøer eller tomme bygninger og butikker.

Det var udgangspunktet for et temamøde kaldet ”strategisk møde” på KL's konference Teknik & Miljø 16 i Aalborg torsdag om, hvordan man udvikler, omdanner og fornyer de danske landsbyer.

Med konkrete eksempler fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Lolland Kommune og Morsø Kommune blev der sat fokus på de meget forskellige udfordringer, som de tre landkommuner står med i forhold til deres landsbyer.

Behov for lokale ildsjæle

Noget, som gik igen i oplæggene fra de tre kommuner, var bevidstheden om og opmærksomheden på, at meget står og falder med de lokale ildsjæle og deres engagement.

Det kom blandt andet til udtryk, da borgmester Christian Thygesen (V) fra Faaborg Midtfyn blev spurgt, om kommunen arbejder med en afviklingsplan for landsbyer:

”Det kommer til at ske af sig selv, hvis man ikke lokalt har den gnist og det engagement, der skal til. Så er der landsbyer, der kommer til at visne. Vi kan ikke som kommune understøtte alle bysamfund på vores initiativ. Det kræver, at de selv må engagere sig, og at vi understøtter deres engagement,” sagde Christian Thygesen.

Han nævnte som eksempel, at Faaborg-Midtfyn gerne vil inspirere landsbyer til klyngesamarbejde:

”Der, hvor initiativet og det lokale engagement er, der går vi ind og understøtter.”

Hjælp til selvhjælp

Udvalgsformand i Lolland Kommune, Henrik Høegh, slog samme toner an, da han fortalte om de vanskeligheder, som kommunen slås med i forhold til befolkningstilbagegang og det store behov for nedrivning af forladte ejendomme. Han mente ikke, at alle landsbyer kan overleve. Dem, der klarer sig, er der, hvor borgerne selv tager fat:

”Forudsætningen er, at der er et engagement hos borgerne selv. At de tager skeen i egen hånd,” sagde Henrik Høegh og tilføjede:

”Det er hjælp til selvhjælp. Som kommune fastholder og understøtter vi de lokale initiativer – det er ildsjælene,” sagde han.

Der er blevet tændt for ildsjælene

Meiner Nørgaard, der er udvalgsformand for Teknik og Miljø i Morsø Kommune, konstaterede, at den brændende platform er en negativ befolkningsudvikling og landsbyer, der tømmes for funktioner ud over at være bosted.

Han mente, at uden samarbejde mellem landsbyer er det et spørgsmål om tid, før de forsvinder. Som eksempel på vilje til at gøre noget ved det er ”Landsbyen de 7 sogne”, som er et samarbejde mellem fire borgerforeninger, der dækker et område med syv mindre landsbyer på Sydvestmors.

”Kommunens rolle er at understøtte "Landsbyen de 7 sogne" med kommunal service, og som vejleder og rådgiver, når der skal skrives ansøgninger,” sagde Meiner Nørgaard.

Han pointerede, at det er de lokale, borgerne, der træffer en beslutning, og så understøtter kommunen den idé, som de er blevet enige om. Kommunen har den positive tilgang til det, som de lokale kommer med.

 ”Der er blevet tændt for ildsjælene. Dem plejer og servicerer vi, så de ikke brænder ud på grund af formaliteter og bureaukrati.”

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs mere om konferencen Teknik & Miljø '16 her