20. april 2016

Kursus i evaluering og effektvurdering på kultur og fritidsområdet

Vil du blive klogere på at evaluere og vurdere effekter af projekter og indsatsområder?

Evalueringsbølgen er over os. Igennem de seneste 20 år har forskellige former for evaluering vundet indpas i rigtig mange sammenhænge også inden for kultur- og fritidsområdet. Men hvordan dokumenterer man udbytte og effekter på et område, der handler om at styrke værdier som almen dannelse, menneskelige fællesskaber, frivillighed og lokalt engagement?

Det handler om at være bevidst om sin evalueringspraksis – både når det gælder tildeling af projektmidler og i udvikling af projekter og indsatsområder.

Ved at tænke evaluering med fra starten i udviklingen af projekter og indsatsområder, skaber man et stærkt fælles udgangspunkt på tværs af projektparter og øvrige interessenter, der tydeliggør de mulige resultater og effekter indsatsen har potentiale for at opnå.

På kurset i evaluering og effektvurdering på kulturområdet bliver du introduceret til forskellige tilgange til evaluering samt til redskabet Oplevelsesøkonomisk Effektvurdering udviklet af Aalborg Universitet og Manto A/S.

Du får:

  • Forståelse for effektvurdering af kultur- og oplevelsesprojekter
  • Et konkret værktøj til opstilling af effektkæder og forandringsteori, som du kan tage med hjem og bruge på egne projekter
  • Et udkast til en forandringsteori på et af de projekter, som du arbejder med lige nu.

Derudover får du sparring på dine projekter og evalueringspraksis af Mantos konsulenter og de øvrige deltagere.

Kurset finder sted mandag den 5. september kl. 10.00-16.00 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.

Kurset henvender sig til kultur- og fritidskonsulenter og -chefer i kommunerne samt ledere og medarbejdere på kommunale kulturhuse og -institutioner.

Kurset udbydes i samarbejde med Manto A/S

NB: Dagen efter kurset afholder KL konferencen Kulturen som Vækstdriver og tilmelder du dig både konference og kursus, får du en favorabel pris. 

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Se mere og tilmeld dig her: Kursus i effektvurdering på kulturområdet

  • LINK

    Se mere og tilmeld dig her: Kulturen som vækstdriver