11. april 2016

KLs høringssvar på ”Høring over modelnotat om bredbåndspuljen og udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd”

Kriterierne for at få tilskud fra puljen til udrulning af bredbånd er i høring og KL har afgivet høringssvar.

Regeringen har afsat 200 mio. kr. til udrulning af bredbånd i områder hvor der ikke er markedsmæssig rationale for markedets udrulning af bredbåndsydelser. Kriterierne for at få tilskud fra puljen er i høring og KL har afgivet høringssvar.

KL er positiv over for de kriterier for at modtage støtte fra puljen, der opstilles.

KL finder det vigtigt at puljen udmøntes på en måde der tilgodeser forskellige teknologier, områder og abonnenter

KL ser frem til at udmøntningen og at projekterne efterfølgende evalueres med henblik på at vurdere hvilke tiltag der har skabt størst effekt.

KL finder det uhensigtsmæssigt at Kommunen skal finansiere en andel af projekterne, svarende til Statens andel, i de projekter kommunen deltager aktivt i. Kommunerne kan på den måde kommer under pres for at medfinansiere basal infrastruktur. Det er KLs holdning at etablering af basal infrastruktur er en statslig opgave.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar Høring over modelnotat om bredbåndspuljen