19. april 2016

KL opfordrer sammen med Landbrug og Fødevarer til at se på vandløbsloven

Håndteringen af de stadigt stigende mængder nedbør, er en stor udfordring. Det er KL og Landbrug & Fødevarer enige om.

Den gældende lovgivning på vandløbsområdet er etableret for mere end 30 år siden. Den opdaterede dengang lovens traditionelle kerne til datidens udfordringer. I dag skaber klimaforandringerne andre udfordringer, som måske bedst løses med afsæt i en opdateret lovgivning.

Med henblik på bedre håndtering af øget nedbør/afstrømning som følge af klimaforandringerne opfordrer organisationerne miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til at indlede et lovforberedende arbejde. Organisationerne opfordrer til et grundigt analysearbejde, som skal undersøge behovet for at ændre vandløbsloven og anden relateret lovgivning på vandløbsområdet.

Organisationernes brev til miljø- og fødevareministeren kan ses som vedhæftet bilag nederst i artiklen.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Brev vedr vandløbsloven fra KL og LF