06. april 2016

KL inviterer til temamøde om at bruge data og viden til at udvikle inklusionsindsatsen

Temamødet har fokus på, hvordan arbejdet med inklusion kan understøttes af analyse af data og viden. Dagen inspirerer og giver redskaber til at arbejde med tilgængelig data på skoleområdet.

På temamødet vil deltagerne få præsenteret et nyt datamateriale ”Tal for folkeskolen”. Nøgletalskonceptet er sammensat af KL og giver en række tal, der dækker inklusion, trivsel, faglige resultater, overgang til ungdomsuddannelse og ressourcer. Hver kommune får en unik oversigt med fremhævning af egne tal og sammenlignelige kommuner.

Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal kortlægge udfordringerne på inklusionsområdet og derefter komme med anbefalinger til, hvordan inklusionsindsatsen kan løftes i kommunerne og skoler. Kommunale medlemmer af ekspertgruppen vil præsentere anbefalingerne ud fra et kommunalt perspektiv.

Dagen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, drøftelse i kommunens analyseteam samt tværkommunale drøftelser. Med afsæt i lokale data og anbefalingerne fra ekspertpanelet vil deltagerne få mulighed for at stille de gode spørgsmål og arbejde konkret med analyse og strategi for egen kommune.

Temamødet afholdes d. 12. maj på Hotel Comwell Middelfart, og målgruppen for temamødet er børn- og ungedirektører og –chefer, konsulenter og skoleledere, som beskæftiger sig med inklusionsindsatsen.

Du kan læse mere om temamødet og tilmelde dig på følgende link: http://www.kl.dk/Dokumenter/Arrangementer/2016/05/KL-inviterer-til-temamode-om-at-bruge-data-og-viden-til-at-udvikle-inklu-sionsindsatsen/