06. april 2016

KL: Gymnasiereform skal medvirke til, at flere vælger en erhvervsuddannelse

Regeringens udspil til en gymnasiereform skal sammentænkes med reformen af erhvervsuddannelserne og understøtte målet om at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, lyder det fra formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, Anna Mee Allerslev.

”Gymnasiereformen bør bidrage til, at dem der falder fra gymnasiet i dag, eller tager en erhvervsuddannelse efter gymnasiet, finder det attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse med det samme efter 9. klasse. Desuden bør Folketingets partier nå til enighed og blive færdige med reformen, som vi efterhånden har ventet på i halvandet år. Det er forvirrende for de unge og deres forældre, at der nu er adgangskrav til erhvervsuddannelserne, men ikke til de gymnasiale uddannelser. Det er ikke noget, som gør uddannelsesvalget nemmere eller erhvervsuddannelserne mere attraktive."

Sådan lyder reaktionen fra formanden for KL’s Børne- og Kulturudvalg, Anna Mee Allerslev, oven på dagens længe ventede præsentation af regeringens udspil til en ny gymnasiereform. KL understreger dog at det ikke bør være karakterer alene, der er udslagsgivende, såfremt Folketinget indfører adgangskrav på gymnasierne.

Færre vælger erhvervsuddannelse

Og behovet for at sætte fokus på erhvervsuddannelserne er stadig stort. Det viser en ny opgørelse over 9. og 10. klasseelevernes valg af ungdomsuddannelse, som netop overstået. Her er tendensen klar – og uændret: 3 ud af 4 unge vælger en gymnasial uddannelse, mens valget af en erhvervsuddannelse fortsat falder.

”Manglen på unge med en erhvervsuddannelse er en helt uholdbar væksthæmmer for danske industrivirksomheder, som snart ikke kan få de fagligt uddannede medarbejdere, de har behov for. Reformen af gymnasieuddannelserne bør derfor ikke føre til øget optag på gymnasierne, men derimod understøtte, at flere vælger en erhvervsuddannelse. Her er det vigtigt, at man videreudvikler det faglige niveau i gymnasierne og også øger fokus på de faglige krav på de videregående uddannelser, siger Anna Mee Allerslev.

Hun påpeger, at der ideelt set er behov for en samlet reform af ungdomsuddannelserne, som giver flere muligheder for at skifte fra en gymnasial til en erhvervsrettet uddannelse eller omvendt, uden at studietid går tabt.

 

YDERLIGERE MATERIALE