29. april 2016

KL bakker op om ny institutionsform til psykisk syge

Kommunerne er positive over for Danske Regioners forslag om en ny institutionsform for psykisk syge, der skal lette overgangen fra psykiatrisk hospital. Tiltaget skal blandt andet forhindre sager med angreb på medarbejdere på kommunale bosteder.

”Det er den rigtige vej at gå. Vi skal som samfund blive bedre til at sikre, at borgere med psykiske lidelser får en ordentlig udslusning fra psykiatrisk hospital. Og vi har desværre set for mange ulykkelige eksempler på, at nogle borgere har alt for store problemer til, at de kan rummes på kommunernes socialpsykiatriske bosteder.”

Sådan siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, som reaktion på et nyt forslag fra Danske Regioner. Det går på at oprette en ny institutionsform til borgere, der bliver udskrevet fra psykiatrisk hospital, men som på grund af deres sygdom, misbrug eller voldelige adfærd ikke kan rummes på bostederne eller flytte i egen bolig. I forslaget lægger Danske Regioner op til, at psykisk syge højst skal opholde sig på den nye institution i tre år.

I løbet af de seneste fire år er der sket hele fem drab på medarbejdere på de kommunale bosteder, og derudover er der en række problemer med vold, trusler og stofmisbrug på bostederne.

”Vi må simpelthen erkende, at der er en gruppe borgere, som ikke kan gå direkte fra et psykiatrisk hospital til et bosted. Og vi er nødt til at gøre noget nu for at skabe bedre sikkerhed for medarbejdere og beboere på bostederne. Derfor bakker vi op om Danske Regioners forslag og ser meget frem til en tæt dialog med regionerne og regeringen, hvor vi sammen kan konkretisere Danske Regioners forslag,” siger Thomas Adelskov.