15. april 2016

It i undervisning og læring version 2.0

”It ændrer læring. Udnyt potentialet i it i undervisning og læring og bliv inspireret til arbejdet med at implementere læringsplatformen”

Med folkeskolereformen, de nye digitale muligheder og brugerportalsinitiativet, er der fortsat behov for, at alle kommuner i de kommende år arbejder med at drage læringsmæssig og pædagogisk nytte af den digitale udvikling. Kommunerne har brug for ny viden, flere kompetencer og en kommunal kapacitet til it-baseret læring.

For at understøtte de kommuner, som ønsker hjælp til og vejledning omkring udnyttelse af potentialet med it i undervisning og læring, og samtidig komme godt i gang med læringsplatformen, udbyder KL nu en version 2.0 af projektet ”It i undervisning og læring”.

Der vil i projektet blive afholdt tre møder i perioden august - oktober 2016.

Omdrejningspunkterne på mødedagene vil være deltagernes bidrag samt læringspotentialet i temaerne: 1) Hvordan kan potentialet i it i undervisning og læring udnyttes, 2) Hvordan læringsplatformen kan udnyttes til fulde og 3) Hvordan kommunen kan udarbejde en plan for ny praksis.

Under hvert tema vil deltagerne blive konfronteret med, - ”Hvad betyder det for mig som medarbejder, som skoleleder og som forvaltning”?

Der skal deltage 5 personer fra hver kommune. Deltagerkredsen skal som udgangspunkt bestå af pædagogiske medarbejdere, repræsentanter fra skoleledelsen og skoleforvaltningen.

Vi håber, at så mange kommuner som muligt, har lyst til at deltage.

I perioden primo maj til medio december 2015 deltog 15 kommuner i projekt ´It i undervisning og læring´ med henblik på opbygningen af kommunal kapacitet inden for pædagogisk didaktisk it. Kommunerne fik inspiration og kompetencer i at organisere og koordinere indsatserne med digitale teknologier, nye læringsformer og kompetenceudvikling af medarbejdere.

Du kan læse inspirationsmaterialet, som er blevet udformet på baggrund af erfaringerne og læringen fra projektet her eller i nedenstående materiale-boks.

Læs mere om projektet It i undervisning og læring version 2.0 her eller i nedenstående materiale-boks.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Inspirationsmateriale - It i undervisning og læring

  • PDF

    Projektbeskrivelse - It i undervisning og læring 2.0