21. april 2016

Indspil til national væksthusaftale for 2017

KKR Hovedstaden drøftede KL’s forslag til fokusområder i forbindelse med den nye nationale væksthusaftale for 2017, der skal indgås i forbindelse med økonomiforhandlingerne

Den årlige nationale aftale indgås inden for rammerne af den fireårige nationale rammeaftale for Væksthusene 2016-2020. I denne aftale er det lagt fast, at væksthuset har tre hovedopgaver:

  • At varetage den specialiserede erhvervsservice i form af potentialekortlægning m.v.
  • At være knudepunkt i et sammenhængende rådgiversystem
  • At være operatør på projekter, der skaber vækstmuligheder for virksomhederne.

KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg har drøftet en række foreløbige emner, der kan indgå i KL’s oplæg til forhandlingerne med staten om den nationale aftale for væksthusene for 2017. Der er tale om følgende indsatsområder, der er fælles for væksthusene, og som KL kan tage op i drøftelserne med staten om den nationale aftale for 2017 for Væksthusene:

  • Væksthusene som knudepunkt.
  • Sammenhængskraften mellem kommuner og Væksthuse
  • Industrialisering 4.0 og Digitalisering
  • Resultatmål for Væksthusene

 KKR Hovedstaden bakkede op om forslagene.