21. april 2016

Hovedstadsudligning

KKR Hovedstaden besluttede at rette henvendelse til Finansieringsudvalget under Social- og Indenrigsministeriet med argumenter for at bevare hovedstadsudligningen, da hovedstaden er ét sammenhængende byområde med betydelig indbyrdes pendling, og det derfor vil være uacceptabelt med store forskelle i service og skat

Finansieringsudvalget under Social- og Indenrigsministeriet skal inden udgangen af 2016 analysere konsekvenser af refusionsomlægningen og komme med anbefalinger til en tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Under overskriften ”Bedre-balance-nu” har otte – primært jyske – kommuner fremført forslag om at ændre tilskuds- og udligningssystemet. De ønsker hovedstadsudligningen afskaffet og landsudligningen øget. Initiativet bakkes nu op af 62 af de 64 kommuner, som ikke er en del af hovedstadsudligningen.

KKR Hovedstaden besluttede derfor at indsende materiale til Finansieringsudvalget, der underbygger på behovet for at bevare hovedstadsudligningen, da denne udligning medvirker til at rette op på de store sociale og økonomiske forskelle, der ellers er inden for hovedstadsområdet.  Det afsøges forinden, om der kan opnås tilslutning fra de øvrige fem sjællandske kommuner (Roskilde, Køge, Greve, Stevns og Solrød), der også indgår i Hovedstadsudligningen.