21. april 2016

Greater Copenhagen – temadrøftelse

KKR Hovedstaden havde en temadrøftelse om de langsigtede strategiske målsætninger for Greater Copenhagen

KKR Hovedstaden drøftede foreløbige forslag til 2030-mål for Greater Copenhagen. Der var enighed om at særligt infrastruktur (både fysisk og digital) og mobilitet samt global konkurrencedygtighed og ambitiøse mål for væksten er afgørende. Endvidere blev der peget på, at der er behov for at adressere metropolens grønne profil og styrkepositioner i den forbindelse bl.a. via fælles ambitiøse mål fx for reduktion af CO2. Ligeledes blev der peget på, at der er behov for at adressere betydningen af uddannelse for forskning, som drivere for vækst og fremhæve det stærke miljø vi har her i metropolregionen.