14. april 2016

Fremtidens sundhedspleje

KL har udarbejdet et holdningsnotat om fremtidens sundhedspleje, der har fokus på at styrke sundhedsplejens rolle, herunder de tværsektorielle samarbejder, som er centrale for at tilbyde vores børn og unge de bedste forudsætninger.

Folkeskolereformen og de sidste års reformer på det specialiserede område har varslet nye tider på børneområdet. Fokus er, at flere børn skal lykkes i almenområdet, at børn og familier skal modtage tidlig
indsats og at indsatsen skal ske i nær- og almenområdet i et stærkere tværfagligt samarbejde. Sideløbende er kommunerne godt i gang med at udvikle et godt nært sundhedsvæsen med et styrket tværfagligt og -sektorielt samarbejde mellem kommuner, regioner og praksissektoren.

Mange faggrupper fra primær- og sekundærsektoren er involveret i børns trivsel og sundhed, fx jordemødre, børnetandlæger, alment praktiserende læger samt personale i dagtilbud og skoler - og den kommunale sundhedspleje spiller en afgørende rolle for at sikre sammenhængene i indsatserne til alle børn i 0-18 års alderen.

Notatet findes som PDF-fil og kan hentes ved at trykke på linket nedenfor.