08. april 2016

Fokus på god planlægning på folkeskoleområdet

KL inviterer til temaworkshop om god planlægning på folkeskoleområdet. På workshop sættes der fokus på, hvordan kommunerne via nye redskaber kan udnytte ressourcerne på folkeskoleområdet mere effektivt.

I kølvandet på en omfattende folkeskolereform, hvis mål er at sikre, at alle børn bliver så dygtige, som de kan, samtidig med, at de trives, står landets mange skoleledere og – forvaltninger med en omfattende opgave ift. at ændre tilgangen til planlægning på folkeskoleområdet. Samtidig har folkeskoleområdet de seneste år været igennem en række økonomiske tilpasninger, som yderligere øger behovet for nytænkning. Samlet set skaber disse elementer et behov for et nyt fokus på, hvordan budgettet og mål for udvikling af folkeskolen skal hænge sammen, og hvordan forvaltningerne og skoleledelserne skal samarbejde og finde nye måder at opgavedele.

KL afholder i samarbejde med COK derfor to temaworkshops, hvor landets kommuner kan få nye værktøjer til at imødekomme disse udfordringer, samt få nye perspektiver på at udnytte ressourcerne i folkeskolen bedre. Temaworkshopdage afholdes på følgende datoer:

Den 5. september og 11. oktober på Trinity Hotel, Fredericia

Workshopsdagene vil have følgende temaer:

  • Mål og resultatstyring
  • Ressourcestyring og planlægning
  • Digitalisering og Videndeling
  • Samarbejde og opgavedeling mellem forvaltning og skole

Workshopdagene vil veksle mellem oplæg i plenum, gruppearbejde og drøftelser. Der forventes aktiv deltagelse fra workshopdeltagerne i form af input og spørgsmål, summe-pauser og drøftelser i plenum. Deltagerne vil blive bedt om at byde ind med egne planlægningspraksis og – udfordringer. Samtidig vil der være hjemmearbejdsopgaver mellem første og anden workshopdag.

Workshoppen er opbygget således, at hver kommune stiller med minimum 1 skoleleder og 1 fra forvaltningen. Der er mulighed for yderligere tilmeldinger, så fremt dette ønskes.

Du kan læse mere og tilmelde dig temaworkshoppen på COK’s hjemmeside.