19. april 2016

Fedmesagen fra Billund Kommune

Byrettens dom er anket til Vestre Landsret.

FOA har den 15. april 2016 anket byrettens dom af 31. marts 2016 fra Retten i Kolding til Vestre Landsret. Sagen handler, om hvorvidt en dagplejer blev afskediget på grund af sin vægt.

KL følger det videre forløb i sagen.