20. april 2016

Familien i centrum – på KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2016

Et familierettet fokus er ofte nødvendigt, hvis indsatserne skal have den bedste effekt. Det gælder både over for borgere med kroniske sygdomme, udsatte børn og voksne, på demensområdet m.v. Social- og Sundhedspolitisk Forum 2016 sætter derfor fokus på nødvendigheden af at have familien i fokus. Mere end 1.200 personer har allerede tilmeldt sig – der er stadig ledige pladser!

I kommunernes indsatser over for udsatte børn og unge, voksne med somatisk eller psykisk sygdom og ældre med demens er det ofte gavnligt at anlægge et bredere syn på hele familien. For det giver i sidste ende større effekt. Nogle er derfor begyndt at tale om behovet for ”familierehabilitering”, da en rehabiliterende tilgang til den enkelte borger skal forankres og bygge på familiens samlede ressourcer og behov.

På Social- og Sundhedspolitisk Forum 2016 sættes den familierettede tilgang til debat på en række centrale områder:

  • Søskende til kronisk syge børn – denne gruppe børn er ofte oversete og kan lide af stor sorg og skyld.
  • Udsatte familier – hele familien skal i fokus for at øge muligheden for at give blandt andet børn et godt afsæt i livet.
  • Pårørende til demente – netop pårørende til demente er i større risiko for selv at blive syge, set i forhold til andre.

På konferencen sættes der også fokus på en række andre temaer, der præger dagsordenen og den offentlige debat på social- og sundhedsområdet:

  • Sygdom og sundhed – hvad fejler danskerne anno 2016?
  • Robusthed – unge, der fx tager medicin for at kunne klare presset på studierne!
  • Hvad betyder drømme og håb for unge mennesker i dag? Og bør kommunerne ikke i højere grad holde fast i, hvad unge ”på kanten” motiveres af?
  • Vores hjerner har ikke udviklet sig – men verden styrter afsted! Hvordan bliver vi sammen bedre til at stille de nærliggende spørgsmål og bryde traditioner, vanemønstre og ”plejer” til borgerens og familiens bedste?

Kom og deltag i debatten!

Læs mere om konferencen på www.kl.dk/forum2016 - hvor du også kan tilmelde dig!