15. april 2016

Fælles forståelse mellem KL og regeringen om restancer

KL og regeringen er blevet enige om tiltag, som kan forbedre inddrivelsen af kommunale restancer. Kommunerne overtager fremover en del af inddrivelsen, hvor samarbejdet med SKAT i dag beslaglægger mange ressourcer, og parterne indleder forhandlinger om statens køb af kommunale restancer.

”Den manglende inddrivelse af borgernes restancer til kommunerne er en meget alvorlig sag. Derfor har Skatteministeriet og KL efter lukningen af EFI-systemet løbende haft en god dialog om, hvordan vi kan inddæmme problemerne. Vi har nu opnået en forståelse med regeringen om kommunernes rolle i den fremtidige inddrivelse, som lægger sporene til en fornuftig håndtering af kommunernes restancer fremover.”

Sådan siger KL-formand Martin Damm om den forståelse, som KL netop har opnået med skatteminister Karsten Lauritzen (V). Den indebærer blandt andet, at regeringen og KL vil indlede forhandlinger om statsligt afkøb af de kommunale restancer. I første omgang skal der gennemføres en analyse af blandt andet beløbets størrelse. Derudover vil regeringen til efteråret fremsætte lovforslag om, at kommunerne overtager inddrivelsen af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav.

”Det har længe været et stort kommunalt ønske at overtage denne del af inddrivelsen, og det er et vigtigt skridt. SKAT har ikke kunnet varetage opgaven hensigtsmæssigt, og ikke mindst har sagsbehandlingen været meget langsom,” siger Martin Damm.

Problemer er ikke løst

KL-formanden understreger samtidig, at forståelsen ikke får kommunernes problemer med inddrivelsen til at forsvinde. Der er fortsat lang vej til, at inddrivelsen fungerer tilfredsstillende.

Skatteministeriet og KL vil også undersøge øvrige muligheder for at optimere opkrævningen, hvilket blandt andet kan ske gennem nye beføjelser til kommunerne. Men Martin Damm slår fast, at kommunerne ikke skal overtage hele inddrivelsesopgaven:

”Uanset hvem der varetager opgaven i de kommende år, så skal alle ressourcer anvendes på oprydning efter EFI. En kommunal overtagelse vil således ikke i sig selv øge inddrivelsesprovenuet. Vi har ganske vist haft opgaven tidligere, men det er mange år siden, og meget er – desværre – sket siden da. Ressourcerne i SKAT er reduceret, og kommunerne ville næppe få en rimelig kompensation for at overtage hele opgaven.”

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Tiltag vedrørende inddrivelsen af kommunale restancer