14. april 2016

Elevens læringsrum fuld af it – Se det endelige program for dagen

Den 19. maj 2016 afholder KL konference om didaktiske muligheder i folkeskolen med anvendelse af it. Det endelige program for dagen kan nu læses her!

Folkeskolereformen stiller krav til varierende og differentierende læringsformer, der skal sikre læring og trivsel. Det indebærer en nytænkning i undervisningsformer og en undervisning, der skal sikre eleverne kompetencer, der rækker langt ind i det 21. århundrede. Konferencen sætter fokus på dette tema, og indeholder blandt andet oplæg om kodning, eleven som egenproducent og Future Classroom Lab, der nytænker pædagogikkens rolle i elevens læringsrum.

Konferencen sætter samtidig fokus på brugen af læringsplatforme. Læringsplatforme omhandler elevernes læringsproces og udgør den digitale understøttelse af elevernes læring og det pædagogiske personales forberedelse. Der fokuseres på elevernes udbytte af arbejdet med læringsplatforme og digitale læremidler i deres læringsproces. Deltagerne vil blive præsenteret for arbejdet med læringsplatforme i forskellige kommuner med udgangspunkt i, hvad brugen af it kan betyde for elevens læring.

Kom og vær med til konferencen i Fredericia, der vil belyse brugen af nye digitale initiativer, der kan understøtte en innovativ folkeskole samt ruste eleverne til at liv i en verden under omstilling. Det digitale område er under konstant udvikling og konferencen stiller skarpt på, hvordan digitalisering kan bidrage til nytænkning af den pædagogiske praksis i folkeskolen.

De kan læse mere om konferencen, se programmet for dagen og tilmelde dig her.