04. april 2016

Der er flere veje til målet om en varieret skoledag

Kommuner og skoler har brug for at lære af hinanden og dele erfaringer i arbejdet med at realisere folkeskolereformen. Derfor har KL, Skoleleder-foreningen og Børne- og Kulturchefforeningen udgivet et nyt inspirationsmateriale med eksempler på, hvordan man kan tilrettelægge en varieret skoledag og kommunikere om skolen.

”Vi er i reformens andet år, og selvom der stadig er masser af udfordringer, oplever vi heldigvis også stor motivation og engagement i at udvikle folkeskolen og i at skabe nye praksisser, der øger elevernes læring og trivsel. Her er det vigtigt, at vi i kommunerne og skolerne hjælper hinanden og lærer af hinanden. Det håber jeg, at inspirationsmaterialet kan hjælpe med” siger formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, Anna Mee Allerslev.

Inspirationsmaterialet, der er lavet i et samarbejde mellem KL, Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen, har fået titlen ”Læring i en varieret skoledag – Ny praksis i folkeskolen II” og indeholder en lang række eksempler fra skoler over hele landet. 25 skoleledere og forvaltningschefer har bidraget og fortæller om deres erfaringer og udfordringer i forhold til at tilrettelægge en varieret skoledag fuld af læring og sikre god kommunikation og dialog om skolen og elevernes læring.

Skoler kan inspirere hinanden 

"Det her materiale er fyldt med gode eksempler på, hvordan skoler landet over har grebet arbejdet med reformen an. Heldigvis har skoler startet forskelligt og har gjort sig forskellige erfaringer. Det kommer skolerne til gavn nu, hvor skolerne kan lade sig inspirere af hinanden. Når skoler kan gøre brug af hinandens erfaringer, så kan udviklingen accelerer. Skoleledere, lærere og pædagoger samarbejder hver eneste dag for en udbytterig og varieret skoledag for eleverne - materialet er en "håndsrækning" til det arbejde", siger formand for Børne- og Kulturchefforeningen René G. Nielsen.

”Vores fælles folkeskole skal have samme høje kvalitet, og overordnet arbejder vi med de samme mål og værdier. Men det betyder ikke, at reformen skal løses på præcis samme måde landet over. Derfor har en vigtig pointe med inspirationsmaterialet været at vise, at der er flere forskellige veje til målet. Reformens mange elementer kan sagtens gribes forskelligt an og løses på forskellige måder fra skole til skole. Vi vil gerne gøre vores til, at de udfordringer og succeser, som mange skoleledere allerede har oplevet, bliver delt, så andre kan lade sig inspirere” siger formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal. 

Ud over inspirationsmaterialet resulterer samarbejdet mellem KL, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen også i en konference målrettet skoleledere og forvaltningschefer. Den finder sted den 11. maj 2016 i Aarhus.

Man kan tilmelde sig konferencen ved at klikke her

Læs det fulde inspirationsmateriale her