04. april 2016

Debat: Arbejdsgiverne skal løfte ansvaret nu

Der ligger et stort ansvar på arbejdsgivernes skuldre efter den nyindgåede trepartsaftale om integration. Det hele afhænger af deres evne til at skabe nye job til flygtningene, skriver Jacob Bundsgaard i debatindlæg.

Af Jacob Bundsgaard (S), næstformand i KL og borgmester i Aarhus Kommune

Med 32 nye initiativer har regeringen, LO, DA og KL indgået en trepartsaftale, der skal få flere flygtninge ind på det danske arbejdsmarked.

Det er en aftale med gode muligheder, fordi den blandt andet indeholder en klar målsætning om, at flygtninge skal screenes bedre og tidligere i forhold til deres kompetencer, at de i højere grad boligplaceres dér, hvor muligheden for beskæftigelse er størst, og at de i udgangspunktet skal mødes som jobparate med et klart krav om, at de skal arbejde og forsørge sig selv og deres familie.

Men jeg må også være ærlig og sige, at ambitionsniveauet i forhold til reel jobskabelse kunne have været højere. 

Jeg havde gerne set, at aftalen var blevet mere forpligtende for arbejdsgiverne i forhold til at sikre reelle, ordinære job til flygtninge og gerne mange af dem. 

Det handler om at levere

Trepartsaftalen indeholder ganske vist et nyt redskab i form af en integrationsgrunduddannelse (IGU). Det er i sig selv en udmærket nyskabelse, som KL bakker op, da den kan medvirke til, at vi får integreret flere flygtninge på arbejdsmarkedet. 

Men det er også en ordning, som virksomhederne og organisationerne selv skal tage et ansvar for at løfte. 

Alle de gode intentioner er til stede hos både arbejdsgivere og arbejdstagere - ingen tvivl om det. Og arbejdsmarkedets parter har forpligtet sig på at levere det nødvendige antal IGU-stillinger i forhold til at sikre en markant højere beskæftigelse blandt flygtninge. 

Men det er afgørende, at de også er i stand til at levere, når det gælder reel jobskabelse.

Står og falder med nye job

Derfor har det været afgørende for KL, at aftalen indeholder en overvågning af, hvor mange ordinære job der kommer ud af IGU-ordningen.

Og lykkes det ikke i tilstrækkelig grad, må vi handle hurtigt i forhold til at justere ordningen eller etablere andre værktøjer, der tilvejebringer de ordinære job, som er den absolutte nøgle til vellykket integration.

Det er helt afgørende for integrationsindsatsen, at virksomhederne leverer tusindvis af jobåbninger til flygtninge, fordi integrationen står og falder med tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Støttet beskæftigelse holder ikke

Langt hovedparten af jobbene skal etableres på det private arbejdsmarked. Og der skal være tale om ordinære jobs. 

Støttet beskæftigelse kan ikke være løsningen på den lange bane og slet ikke i kommunerne, som allerede i dag beskæftiger en ekstraordinært stor andel af de borgere, som har brug for en hjælpende hånd for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Vi skal følge nøje, om det lykkes. Det er helt afgørende for at sikre sammenhængskraften, at rigtig mange flygtninge kommer i job og kan bidrage til samfundet.

Debatindlægget Arbejdsgiverne skal løfte ansvaret nu bringes i Altinget under området Arbejdsmarked.