25. april 2016

Dagsorden til møde i It-Arkitekturrådet den 2. maj 2016

På 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd drøfter rådet bl.a. infrastrukturen for telemedicinske løsninger og en række andre projekter og udbud under den endnu ikke offentliggjorte fælleskommunale handlingsplan. Læs dagsorden og find materialer til mødet her.

I takt med, at telemedicinsk hjemmemonitorering af bl.a. KOL udbredes i Danmark, vil den telemedicinske infrastruktur også modnes og udbygges. Rådet vil derfor på mødet drøfte et oplæg til en telemedicinsk infrastruktur, med fokus på at sikre, at den effektivt kan understøtte de kommunale forretningsbehov på telesundhedsområdet.

Af andre emner er en orientering fra Karin Markmann Bendtsen, ny vicedirektør i KOMBIT, som vil fortælle om Arkitekturimplementering og governance i BRF-kredit, hendes tidligere arbejdsplads. Der vil på mødet ligeledes indgå de faste orienteringspunkter om status for hhv. Støttesystemerne, Kommunernes Datafællesskab og for Serviceplatformen.

På en lukket dagsorden vil rådet bl.a. drøfte status for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, Borgernes muligheder for adgang til egen sag, udbud af hhv. Digital Post, NemId og Nemlogin, og en status for programmet ’Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen’.

På mødet vil der ligeledes blive budt velkommen til Camilla Staal Axelsen som nyt medlem af It-Arkitekturrådet. Camilla Staal Axelsen er stabschef i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune.

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Dagsorden for 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd (publiceringsversion)

 • PDF

  Bilag 6 - Cover Infrastruktur

 • PDF

  Bilag 7 - Infrastruktur Overordnede rammer

 • PDF

  Bilag 8 - Skitse til telemedicinsk infrastruktur (kommunalt bud)

 • LINK

  Næste generation af Digital Post på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

 • LINK

  Udbudsbekendtgørelse for det nye Nem-login (pdf)

 • LINK

  Næste generation af NemID på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside