18. april 2016

Afskedsnævnssag FV 2015.0144 om bortvisning/opsigelse af billetkontrollører på grund af misbrug af opslag i CPR-registret (FOA mod Midttrafik)

Midttrafik bortviste/opsagde to billetkontrollører, der havde brugt deres PDA til at skaffe sig oplysninger fra det centrale personregister om selskabets kvindelige vicekontorchef, for at se om der kunne være et romantisk match mellem hende og en af billetkontrollørerne.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Afskedsnævnssag FV 2015.0144 om bortvisning af billetkontrollører på grund af misbrug af opslag i CPR-registret (FOA mod Midttrafik)