21. april 2016

Ændring af sygeplejersken – andel kommunal praktik

Der pågår pt. en revision af de ni sundhedsuddannelser, bl.a. som opfølgning på KL’s udspil Next Praksis i sundhedsuddannelserne. Her er særligt sygeplejerskeuddannelsen interessant for kommunerne, idet kommuner og regioner deler praktikopgaven. Der er ingen national fordelingsnøgle i bekendtgørelsen for, hvor stor en andel af praktikken, som de studerende skal have i kommunerne, det fastlægges i stedet i de nye lokale studieordninger

Kommunernes andel af praktikken i den nye sygeplejerskeuddannelse skal fastlægges i de nye lokale studieordninger, som professionshøjskolerne udarbejder i samarbejde med bl.a. kommunerne. KKR Hovedstaden havde derfor en drøftelse heraf.

KKR Hovedstaden besluttede, at der i det administrative arbejde med de nye lokale studieordninger arbejdes for:

  • Færre men længere praktikperioder i sygeplejerskeuddannelsen
  • At forpligte professionshøjskolerne på at udvikle uddannelsesmål i tværfagligt, tværsektorielt og sammenhængende samarbejde om borgeren på tværs af sygeplejerske-, terapeut- og SOSU-assistentuddannelserne.

Endvidere tilkendegav kommunerne, at de for at understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen er indstillet på at varetage en større del af praktikken i sygeplejerskeuddannelsen.