15. april 2016

Ændrede satser pr. 1. august 2016 for tjenestebolig- og lejeboligbidrag

Administrativ information vedrørende regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger

Sagen

Finansministeriet har meddelt, at satserne for henholdsvis tjenesteboligbidrag og lejeboligbidrag med virkning fra den 1. august 2016 forhøjes med 1,7 %.

Såvel for boliger, hvor boligbidraget er fastsat ved vurdering, som for boliger, hvor bidraget fortsat måtte være fastsat på grundlag af skemalejesystemet, forhøjes således det enkelte bidrag med 1,7 % i forhold til det hidtil gældende bidrag inkl. tidligere reguleringer.

Da en gennemførelse af de anførte bidragsforhøjelser skal gives med tre måneders varsel, skal brugeren inden 1. maj 2016 have meddelelse om det nye bidrag.

Hvis du vil vide mere

En afskrift af Moderniseringsstyrelsens cirkulære (Modst. nr. 017-16) af 5. april 2016 om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger vil efterfølgende blive udsendt til KL’s samlemapper, afsnit 05.74 og NIS-LØN samt Schultz Information.

Kontaktperson i KL

Giver denne information anledning til yderligere spørgsmål, kan disse rettes til konsulent Michael Danielsen, Arbejdsgiverpolitisk Center, telefon 3370 3348 eller gerne pr. e-mail mda@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Cirkulære om Regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger pr. 1. august 2016

  • PDF

    CIR1H nr. 9282 af 5. april 2016