13. april 2016

85 procent af afgørelser i sager om sygedagpenge er rigtige

Overordnet træffer kommunerne rigtige afgørelser om uarbejdsdygtighed i sager om sygedagpenge, men 15 procent af sagerne ville blive ændret eller henvist til ny behandling, hvis der var blevet klaget.

I 98 ud af 115 sager har kommunerne afgjort sager om uarbejdsdygtighed efter sygedagpengeloven korrekt.

Det viser Ankerstyrelsens undersøgelse af en række kommuners brug af sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed.

Ankerstyrelsen har undersøgt sagerne som en opfølgning på reformen i 2014 af reglerne om sygedagpenge. Nogle af reglerne blev ændret, men vurderingen efter § 7 blev ikke ændret ved reformen.

Undersøgelsen fokuserer på, om kommunerne anvender reglerne om uarbejdsdygtighed rigtigt, og om sagerne er oplyst godt nok, når de bliver afgjort.

I 85 procent af de gennemgåede sager blev reglerne overholdt. Samtidig bemærker Ankestyrelsen, at 15 procent af sagerne ville blive ændret eller hjemvist til ny behandling i kommunen, hvis der var blevet klaget til Ankestyrelsen. I den sammenhæng konstaterer undersøgelsen, at kommunerne ikke inddrager arbejdsgiverne nok i sager om sygedagpenge og uarbejdsdygtighed.

 Kortere tid til at indhente dokumentation

Kontorchef Niels Arendt Nielsen, KL’s Center for Vækst og Beskæftigelser understreger i en kommentar til Ankestyrelsens undersøgelse, at kommunerne overordnet set træffer rigtige afgørelser. Om de resterende  15 procent af sagerne siger han:

”I den ideelle verden ville alle afgørelser selvfølgelig være korrekte, men det er vigtigt at slå fast, at kommunerne i forbindelse med implementering af sygedagpengereformen skal håndtere et enormt kompliceret regelsæt. Det gælder særligt de nye opfølgningsregler. Det fremrykkede revurderingstidspunkt betyder, at kommunerne har kortere tid til at indhente relevant lægelig dokumentation, der kan afklare borgernes helbredsudfordringer,” siger Niels Arendt Nielsen.

Han tilføjer, at selve konstruktionen omkring inddragelse af rehabiliteringsteams ved opstart på jobafklaringsforløb giver udfordringer i forhold til indhentning af lægelige oplysninger.

”Men kommunerne har langt de fleste steder et frugtbart samarbejde om indsatsen med regionernes kliniske funktioner, og kommunerne er samtidig i fuld gang med at udvikle samarbejdet med virksomhederne omkring en tidlig indsats for borgere, der bliver syge.”

Læs hele rapporten og anbefalingerne