27. april 2016

28 kategorier af virksomheder skal ikke længere miljøgodkendes

KL advarer mod ny praksis i bekendtgørelse om godkendelse af virksomheder. Dialog og rådgivning udskiftes med tilsyn og påbud.

Regeringen ønsker at begrænse virksomhedernes administrative byrder og vil fritage visse typer af virksomheder fra godkendelsespligt. Miljøstyrelsen har derfor fremsendt forslag til ændring af bekendtgørelse 1447 om godkendelse af listevirksomhed i høring. Forslaget fjerner 28 kategorier af virksomheder fra godkendelsespligt.

 KL har i høringssvar af 25. april 2016 advaret mod det skift i praksis, som forslaget er udtryk for. Fra den igangværende udvikling af forhåndsdialog og hjælp til ansøgning, den fælles udvikling af servicemål, samt retsbeskyttelse for virksomheden i otte år, ændres praksis til bagudrettet kontrol og påbud.

Se hele høringsvaret i "yderligere materiale"

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar til ændring af godkendelsesbekendtgørelsen (002)