08. september 2015

Sammen kan vi løfte integrationsopgaven

Opgaven med de mange nye flygtninge kan og skal løses, men det kræver, at Folketinget skaber rammer og økonomi, lød det fra næstformanden i KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg på KL's Integrationstræf 2015.

"Lad os være ærlige: Det er en kæmpeopgave. Men tilgangen må også være: Det er en opgave, der kan og skal løses. ”

Sådan lød det fra talerstolen, da næstformanden for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg Preben Andersen (DF) præsenterede KL’s budskaber om integration på Integrationstræf 2015 i Kolding.

”Europa står over for den største flygtningestrøm siden 2. Verdenskrig. Det kan vi også mærke i Danmark og i kommunerne. Aldrig har kommunerne skullet modtage så mange flygtninge som i disse år. 12.000 lyder landstallet på for både 2015 og 2016. Og når familiesammenføringer kommer oven i, så kan vi let komme op på det dobbelte antal. Og de skal alle have en integrationsindsats."

Konferencen var stærkt præget af den aktuelle situation med tilstrømning af blandt andre syriske flygtninge over den danske grænse ved Rødby og Padborg.

Preben Andersen understregede, at det kræver en vilje fra alle parter: Fra kommuner, fra det lokale arbejdsmarked, fra os alle som almindelige borgere og fra flygtningene selv:

”Og så kræver det ikke mindst, at Folketinget skaber rammer og økonomi, så det kan lade sig gøre.”

Boligplaceringen udfordrer

Preben Andersen var i sin tale inde på den kæmpe udfordring, det er at skaffe flygtninge boliger, ikke mindst i forhold til integrationslovens krav om, at kommunerne skal skaffe flygtninge en permanent bolig med en tidsubegrænset lejekontrakt:

”Den udfordring er ikke blevet mindre med nye lavere integrationsydelser til flygtninge uden arbejde og med mindre end syv års ophold i Danmark. Det giver et øget incitament til at komme i arbejde, men det ændrer ikke ved, at flygtninge uden arbejde får endnu vanskeligere ved at have råd til egen bolig, ” sagde han.

Konsekvensen er, at kommunerne i helt overvejende grad kun kan tilbyde midlertidig indkvartering i særlige indkvarteringsejendomme i form af nedlagte skoler, ældreboliger, opstilling af pavilloner og nogle gange på hoteller.

”Det er ikke løsninger, der er tilfredsstillende for god integration. Og det koster kommunekassen rigtig mange penge, da staten ikke giver refusion for den nettoudgift, som kommunen har til midlertidig indkvartering, ” sagde Preben Andersen og tilføjede under bragende klapsalver:

”Det er ikke holdbart, hvis regeringens forventning om at spare penge på ydelser, bare skubber udgiften over på kommunerne."

Flygtninge er velkomne i kommunerne

Preben Andersen sluttede sin tale med at byde den nye regering velkommen. Han ville ikke love, at KL vil være enig i alt, hvad regeringen kommer med på integrationsområdet, men han ville love, at kommunerne vil gøre, hvad de kan for at finde gode og praktiske løsninger for at sikre en god integration.

”KLs linje har været klar fra start. Flygtninge, der er kommet til landet og har fået asyl, skal være velkomne i kommunen. Og der vil være fokus på, at de så hurtigt som muligt kan føle sig som en del af det lokale fællesskab.”

INTEGRATIONSTRÆF 15

KL's Integrationstræf 2015 "Modtagelse med mening", Hotel Comwell i Kolding, havde rekorddeltagelse med 540 deltagere, blandt andre integrationsmedarbejdere og andre fra 76 kommuner og fra organisationer, ministerier m.v.

Flere oplæg på konferencen belyste den internationale flygtningesituation. Der var fokus på den frivillige indsats, på lokalsamfundet som en afgørende faktor for integrationen og på, hvordan man forebygger i udsatte flygtningefamilier.