21. september 2015

Konference om de unges identitetsdannelse og nye tendenser i det pædagogiske arbejde

KL byder velkommen til en spændende fritids- og klubkonference d. 27. november i Roskilde Kongrescenter. Konferencen vil præsentere relevant forskning og praksis på fritids- og klubområdet. Området er under forandring i lyset af folkeskolereformen, et faldende børnetal samt børn og unges ændrede søgemønstre. Kom og få inspiration til nye politiktiltag.

KL har i 2015 haft fokus på udviklingen af fritids- og klubtilbud med forskellige aktiviteter. Først på året blev der afholdt to konferencer om fritidstilbuddenes organisering og struktur efter reformen. Det blev efterfulgt af et nyt inspirationsmateriale for fritids- og klubtilbud. Denne konference stiller skarpt på kvalitet og indhold i fritids- og klubtilbud.

Trine Ankerstjerne, lektor ved University College Copenhagen vil med udgangspunkt i spørgsmålet ”Hvem er de unge? ” sætte fokus på børn og unges identitet og dannelse i fritidstilbud. Identitetsprocesser har i takt med den øgede individualisering af samfundet fået en central plads i det pædagogiske arbejde. Det er derfor relevant at se nærmere på, hvordan lærere og pædagoger sikrer et samspil om børn og unges læring, identitet og dannelse i både fritid og skole.

Finn Thorbjørn Hansen, professor ved Aalborg Universitet stiller skarpt på sprogets betydning i lærer- og pædagogarbejdet og dets behov for fornyelse. Hvordan kan lærere og pædagoger tale et fælles sprog, der understøtter både læring og dannelse? Hvordan kan pædagogisk dømmekraft, nysgerrighed og undren finde plads i teamsamarbejdet?

Derudover vil flere kommuner holde oplæg om de nyeste kommunale tiltag på området til inspiration for det videre arbejde. Tilmeld dig her .